domingo, 4 de janeiro de 2009

ACTA DE PREMIOS DO 17 CERTAME LITERARIO A PIPA 08

17 CERTAME LITERARIO “A PIPA” 08 DA ALTA MONTAÑA LUGUESA.
ACTA DO XURADO.

En Lugo, a domingo 21 de decembro de 2008, reúnese o Xurado do 17 Certame Literario “A PIPA” 08 da Alta Montaña Luguesa, composto por Alicia Chao Penela, (DNI. 33337368) actuando como presidenta do Xurado, por decisión unánime do resto dos compoñentes, do que forman parte Amparo Becerra Arrojo (DNI. 76575220) e Marta Rodríguez López (DNI. 76579427), en representación da Xunta Directiva da Asociación Cultural “A PIPA” (CIF. G-27181825). Logo de facer lectura de tódolos traballos recibidos, conforme ás bases establecidas deste 17 Certame, acorda concede-los seguintes premios:

Na Categoría Infantil (dos 8 ós 14 anos):

- 1º PREMIO INFANTIL DE RELATO “A PIPA” 08, para Tania López Rodríguez, de Vilarguite, Cervantes , polo texto “A cobra”.

- 2º PREMIO INFANTIL DE RELATO “A PIPA” 08, para Christopher Gutiérrez Amigo, de Noceda, Cervantes, polo texto “As aventuras de Marrana Jones”..

- ACCÉSIT INFANTIL DE RELATO “A PIPA” 08, para Aitor Sánchez-Arévalo Ramos, de Campa da Braña, Cervantes, polo texto “Os tres ollos do demo”.

- 1º PREMIO INFANTIL DE POESÍA “A PIPA” 08, para Antía Tacón García, de Pacios, Baralla, polo poema “Nevada unha semana antes do aniversario”.

- 2º PREMIO INFANTIL DE POESÍA “A PIPA” 08, para Jesús José Rodríguez Cedrón, de Dumia, Cervantes, polo poema “A vida no pobo”.

- ACCÉSIT INFANTIL DE POESÍA “A PIPA” 08, para David Souto Veiga, de Baralla, polo poema “O Nadal”.

- ACCÉSIT INFANTIL DE POESÍA “A PIPA” 08, para Sandra Fernández García, de Sobrado do Picato, Baralla, polo poema “Coas estación do ano hai que ter coidado”.Na Categoría Xuvenil (dos 14 ós 18 anos):

- ACCÉSIT XUVENIL DE RELATO “A PIPA” 08, para Ana Digón Caño, de San Pedro de Cervantes, polo texto titulado “As espifaniadas de Epifanio”.

- ACCÉSIT XUVENIL DE POESÍA “A PIPA” 08, para Pablo Santos Expósito, de Vilarguite, Cervantes, polo poema “O leito do meu corazón”.


O Xurado declara desertos os Premios Xuvenís de Relato e Poesía.

Na Categoría Revista “A PIPA” para Maiores de 18 anos:

- ACCÉSIT Revista “A PIPA” 08 DE RELATO, para Toño Núñez, de Lugo, polo texto titulado “Aquel sábado tráxico”.

- 1º PREMIO Revista “A PIPA” 08 DE POESÍA, para Xosé Otero Canto, de Lugo, polo texto titulado “Celos da nao varada”.

- ACCÉSIT Revista “A PIPA” 08 DE POESÍA, para Emilio Silva Otero, de Ferrol, polo texto titulado “Se ha vir, seguro que virá”.


O Xurado declara deserto o 2º Premio Revista “A PIPA” 08 de Poesía para maiores de 18 anos.


O Xurado acorda que os galardóns deberán ser recollidos polos premiados ou os seus representantes durante o acto de entrega que máis abaixo se sinala, ou no prazo máximo dun ano a partir do mesmo. De non ser así o agasallo outorgado á persoa premiada pasaría a formar parte dos fondos da Asociación Cultural “A Pipa” de Becerreá.

Os premios desta 17 Edición do Certame Literario “A PIPA” 08 da Alta Montaña Luguesa, no que colaboran as Delegacións Provinciais das Consellerías de Cultura e Vicepresidencia da Xunta de Galicia, a Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Becerreá, serán entregados pola escritora María Xosé Queizán mailos representantes das institucións colaboradoras, nunha Cerimonia que se celebrará no Casa da Cultura de Becerreá, o sábado 27 de decembro de 2008, ás 21 horas. A continuación da cal terán lugar a XVI Noite Poética na que a autora homenaxeada será entrevistada por Marta de Sinllán e Afonso Becerra. A continuación, o espectáculo teatral “Neuras”, a partir do libro Antígona. A Cartuxeira. Neuras. de María Xosé Queizán, interpretado por Laura Cuervo e Vitoria Pérez, baixo a dirección escénica de Afonso Becerra de Becerreá. De seguido haberá un recital da propia autora. Ao final do acto tódolos asistentes están convidados a uns pinchos e a un brinde de nadal.

ALICIA CHAO PENELA
Presidenta do Xurado.
En Lugo, a 21 de decembro de 2008.

Nenhum comentário:

Postar um comentário