domingo, 4 de janeiro de 2009

- ACCÉSIT XUVENIL DE RELATO “A PIPA” 08, para Ana Digón Caño, de San Pedro de Cervantes, polo texto titulado “As espifaniadas de Epifanio”.

Mª Xosé Queizán (escritora) e Ana Digón Caño (Accésit Xuvenil de Relato A Pipa 08).

Nenhum comentário:

Postar um comentário