quinta-feira, 27 de dezembro de 2012

Acta Premios Xurado do XXI CERTAME LITERARIO A PIPA 2012 DA ALTA MONTAÑA LUGUESA


21 CERTAME LITERARIO “A PIPA” 2012 DA ALTA MONTAÑA LUGUESA.
ACTA DO XURADO.
            En Becerreá, a luns 24 de decembro de 2012, reúnese o Xurado do 21 Certame Literario “A PIPA” 2012 da Alta Montaña Luguesa, composto por Afonso Becerra Arrojo, actuando como presidente do Xurado, por decisión unánime do resto dos compoñentes, do que forman parte Marta Rodríguez López e Rafael Ramos Fernández, en representación da Xunta Directiva da Asociación Xuvenil Cultural “A PIPA” (CIF. G-27181825).
Recibíronse traballos en sobres con indicación xeográfica ou mataselos, entre outros, de Becerreá, San Román de Cervantes, Ribadeo, Lugo, A Coruña, Betanzos, Santiago de Compostela, Ourense, Madrid, e Tapia de Casariego (Asturias).
Logo de facer lectura dos 61 traballos recibidos e conforme ás bases establecidas deste Certame, acorda concede-los seguintes premios:

Na Categoría Infantil (dos 8 ós 14 anos) e na modalidade de RELATO:

-        3º PREMIO INFANTIL DE RELATO “A PIPA” 2012, para o texto titulado “Cando voan as anduriñas”, escrito por Gael María Núñez Vázquez, de As Nogais (Lugo).

-        2º PREMIO INFANTIL DE RELATO “A PIPA” 2012, para o texto titulado “A princesa Zoela”, escrito por Celia Pardo Calderón, de Becerreá (Lugo).

-        1º PREMIO INFANTIL DE RELATO “A PIPA” 2012, para o texto titulado “O trasgo do castro”, escrito por Martín Núñez Vázquez, de As Nogais (Lugo).

Na Categoría Infantil (dos 8 ós 14 anos) e na modalidade de POESÍA:

-        3º PREMIO INFANTIL DE POESÍA “A PIPA” 2012, para o texto titulado “A folla que quería viaxar”, escrito por Iria Correal Pérez, de Lugo.

-        2º PREMIO INFANTIL DE POESÍA “A PIPA” 2012, para o texto titulado “O inverno”, escrito por Iván Pérez Digón, de Vilanova de Cervantes (Lugo).

-        1º PREMIO INFANTIL DE POESÍA “A PIPA” 2012, para o texto titulado “Medo”, escrito por Sabela Díaz Carracedo, de Lugo.

Na Categoría Xuvenil (dos 14 ós 18 anos):

-        2º PREMIO XUVENIL DE RELATO “A PIPA” 2012, para o texto titulado “O 12/12/12”, escrito por Cristofer Gutiérrez Amigo, de Noceda, Cervantes (Lugo).

-        1º PREMIO XUVENIL DE RELATO “A PIPA” 2012, para o texto titulado “A bala de prata”, escrito por Adrián Rodríguez Pardo, de A Aucella, Cervantes (Lugo).

O Xurado deste Certame decidiu deixar desertos o 3º Premio Xuvenil de Relato, así como os da modalidade de Poesía Xuvenil.

Na Categoría Revista “A PIPA” para Maiores de 18 anos, na modalidade de RELATO:

-        3º PREMIO Revista “A PIPA” 2012 DE RELATO, para o texto titulado: “A xustiza da memoria”, escrito por Farruco Graña, de Ribadeo (Lugo).

-        2º PREMIO Revista “A PIPA” 2012 DE RELATO, para o texto titulado: “Crepúsculo”, escrito por Xulio Romero Suárez, de Arteixo (A Coruña).

-        1º PREMIO Revista “A PIPA” 2012 DE RELATO, para o texto titulado: “Universo Artur”, escrito por Beatriz López Dorado, de Lugo.

Na Categoría Revista “A PIPA” para Maiores de 18 anos, na modalidade de POESÍA:

-        Accésit Revista “A PIPA” 2012 DE POESÍA, para o texto titulado “Dúas soidades”, escrito por Ana García Diéguez, de Ourense.

-        Accésit Revista “A PIPA” 2012 DE POESÍA, para o texto titulado “Consciencia”, escrito por Alba Domínguez Blanco, de Ourense.

O Xurado deste Certame decidiu deixar desertos os premios desta modalidade Revista “A PIPA” DE POESÍA.

O Xurado acorda que os galardóns deberán ser recollidos durante o acto de entrega que máis abaixo se sinala, ou nun prazo máximo que conclúe na data de presentación dos traballos da edición seguinte deste Certame. De non ser así o agasallo outorgado á persoa premiada pasaría a formar parte dos fondos da Asociación Xuvenil Cultural “A Pipa” de Becerreá.
Os premios desta 21 Edición do Certame Literario “A PIPA” 2012 da Alta Montaña Luguesa, no que colabora a Xefatura Provincial de Cultura da Xunta de Galicia, a Área de Cultura da Vicepresidencia Primeira da Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Becerreá, serán entregados polo escritor XESÚS BERMÚDEZ TELLADO mailos representantes das institucións colaboradoras, nunha Cerimonia que se celebrará na Casa da Cultura de Becerreá, o xoves 27 de decembro de 2012, ás 21 horas. A continuación da cal terá lugar a XXI Noite Poética.
Afonso Becerra Arrojo
Presidente do Xurado. En Becerreá, a 24 de decembro de 2012.